تبلیغات
مهره مار - مهره مار و موفقیت و پیشرفت شغلی
مهره مار ، حجرالثعبان، آزمایش مهره مار

مهره مار و موفقیت و پیشرفت شغلی

نویسنده :حجر الثعبان
تاریخ:شنبه 29 مرداد 1390-09:21 ب.ظ

این رتباط خوب و محبت آمیز با رئیس  و کارفرما برای یک فرد که دنبال امنیت شغلی و پیش رفت شغلی است لازم و ضروری است و دراین شکی وجود ندارد . متداول است که می گویند مهره مار می تواند چنین کاری را به انجام برساند و چنین ارتباطی را بوجود آورده و کارفرما و رییس را در مقابل فرد بامحبت و رفتارش را دوستانه و جانب دارانه نماید . معتقدندکه با داشتن مهره مار می توانند به سرعت پله های ترقی شغلی را بپیمایند و به سرعت در کار و محیط حرفه ای خود پیشرفت کنند . مواردی را مطرح میکنند که مثلا فلانی با داشتن مهره مار در اندک زمانی توانست اختلافات را با رییسش حل و آنرا مبدل به محبت نماید و .. چند مورد برای خود بنده زنگ زده بودند و می گفتند چند سال بود که مهره مار داشتند و از اوضاع بسیار راضی بودند  .  از روزی که این مهره ما را گم کرده اند و یا به عزیزی داده اند اوضاع به هم ریخته است و دنبال خرید مهره مار اصل هستند و چون مهره اصل داشته اند و میشناسند ، مهره را به شرط عودت میخرند .

مهره مار تضمینی

از روزی که چنین افرادی مهره مار خریداری شده از ما را بعد از بدستشان رسیدن تایید و مطابق همان مهره مار اصلی که داشتند پذیرفته اند ایمان من به آنچه می فروشم چند برابر شده است .

در ابتدای کار می خواستم مهره مار را دیگر نفروشم چون به سلامت  معامله شک داشتم ولی با وقوع چنین رویداد هایی دلگرم تر شدم و تصمیم گرفتم تنها برعناوین استفاده اظهار نظر نکنم و عودت گرفتن مهره مار را در صورت عدم تایید از طرف مشتری را وظیفه شرعی خود و راهی برای اصالت دادن به معامله در دستور کار قرار دهم . ادامه مطلب